Krachtig anders leren | met de Kernvisie methode

 

Kernvisie methode bij kindercoaching
Banner Adiona

Logo Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Tijmen heeft deze week Cito spelling afgemaakt en is van een E5 in januari naar een B2 score nu gegaan!!!! Hij gelooft weer in zichzelf en laat nu veel meer zien wat hij in zich heeft.

Moeder: R. slaat rap de woordbeelden op, op dit moment en sta er van te kijken wat een sprongen hij maakt. Ik ben erg blij dat dit mijn pad gekruist is en dat mijn zoontje verder komt.

Moeder: Wat mij opvalt; we hebben nu op een positieve manier kunnen oefenen, er was geen strijd meer.

Het alfabet staat gewoon helemaal goed in dr hoofd. Heeft ze ‘t sinds vrijdag niet meer gezien. Ze draait geen letter meer om. Ik vind het verbazingwekkend!
Leuk ook zoals je het samen met haar doet!

C. heeft de resultaten terug van het 1ste dictee volgens de Kernvisiemethode ingeoefend: … 0 fouten!

Beste Wim,
Wij hebben een blije Manon mee naar huis genomen!
Wat mooi om te zien.

Jongetje (9 jaar):
Vol trots: “Ik was de beste van de klas met spelling”

Moeder:
“Ik wil nog even vertellen dat ik zie dat onze zoon trots is op zichzelf en dat hij niet meer (of snel# boos wordt en dat hij zijn werk makkelijker vindt worden. Hij was dan ook erg trots op zijn rapport.”

Meisje #10 jaar):
“Ik heb een toets van de hoofdsteden gedaan en ik heb een tien plus gehaald!!!
Tof hé!!!”

Ouder:
“Onze zoon heeft het heel leuk gevonden gisteren. Het ging ook als een speer. Ik heb het idee dat de knop nu werkelijk om is bij hem.”

Ouder:
“Beste Wim.
Bedankt, we gaan ermee aan de gang!
We zijn net weer klaar met woordjes en de lange en de kort regel werkt echt!!
Wij zijn zo blij!!”

Meisje (12 jaar):
“Op school gaat het veel beter als eerst. Ik haal veel betere cijfers en ik ben beter in spelling en taal. Na de zomer ga ik naar het voortgezet onderwijs. Mavo/Havo. Het was altijd gezellig bij u.”

Jongen (8 jaar):
“Op school gaat het goed. Ik ga naar groep5! en de juffen gaan mee naar groep5 dat is leuk he? Ze zijn heel blij dat ik naar je toe ben gegaan. Je lijkt wel een goochelaar. Ik ga nu vakantie vieren, jij ook? Prettige vakantie.”

Meisje (8 jaar):
“Ik heb nu het alfabet goed in mijn hoofd staan. Ik maak minder fouten en vind het leuker om te lezen.”

Jongen (9 jaar):
“Alles rent in mijn hoofd”, zei hij altijd. Lezen was AVI-niveau 0. Tafels gingen niet. Hij had faalangst en zei dat hij niets goed kon. Al na de eerste behandeling werd het rustig in zijn hoofd, begon hij fout geschreven woorden goed te schrijven en begon hij de achterstand met lezen in te lopen. In de derde sessie heeft hij zijn persoonlijke kracht ontwikkeld. Je moet hem zien lopen op het schoolplein. Hij is zo fantastisch veranderd.

Dyslexie, dyscalculie, spellingsproblemen, taalproblemen

De specifieke groep kinderen met leerproblemen, heeft over het algemeen iets gemeen. Zij hebben een voorkeur om met hun rechterhersenhelft te werken.
De Kernvisie methode gaat ook niet uitsluitend uit van het beelddenken maar de combinatie van visueel denken en kinesthetisch- (gevoel) denken. Wij noemen dit ook wel de rechtsgeoriënteerde leerstijl. Deze kinderen werken dus bij voorkeur met hun rechter hersenhelft, terwijl school de informatie voor de linker hersenhelft aanbiedt. Hierdoor ontstaat het “leerprobleem”
Roep het woord SCHIP en u ziet het woordbeeld SCHIP. Rechtsgeoriënteerde kinderen zien echter een BOOT. Met daarop mensen, Sinterklaas, zeerovers etc. Hele taferelen spelen zich in het hoofd van het kind af. Intussen gaat de informatiestroom van buitenaf door en wordt door deze kinderen gemist, doordat ze met andere dingen in hun hoofd bezig zijn.
En de volgende informatie staat al weer klaar. Daar deze informatie niet aansluit op de gemiste informatie, begrijpt het kind er niets meer van en gaat het zijn tijd vullen met andere dingen. Of het gaat zich heel uitbundig gedragen of het kind trekt zich terug. Omdat andere kinderen de leerstof wel oppakken en begrijpen denkt het rechtsgeoriënteerde kind vaak van zichzelf dat het dom is. Hiermee zijn de faalangst en belemmerende overtuigingen geboren. Dit kan tot gevolg hebben dat het kind met tegenzin naar school moet en werkjes niet wil of durft te maken. Er zijn zelfs kinderen, die in volledige staking gaan. “Ik doe toch nooit wat goed” Omdat de leerstrategie (beelddenken en gevoelsdenken) van deze kinderen niet aansluit op de wijze waarop zij les krijgen, ontstaat er een steeds groter wordende achterstand, die vaak wordt uitgelegd als een beperking in de intelligentiecapaciteit van het kind. Niets is minder waar.

Lezen – dyslexie

Het probleem bij het lezen is, dat bij deze kinderen, in het onderbewuste, de letterherkenning niet goed functioneert. Al snel wordt hier dyslexie genoemd. Hierdoor ontstaan taalproblemen. Met de Kernvisie methode krijgt het kind een visueel beeld van alle letters, waardoor het lezen direct beter gaat. De vaardigheid wordt sterk verbeterd.

Verkeerd geschreven woorden weer goed schrijven (en onthouden!!)
Een woord, dat verkeerd geschreven wordt, is een keer verkeerd in het hoofd terecht gekomen. Dit woord moet er dus uit, want anders blijft het kind altijd twijfelen. Dit klinkt een beetje gek maar is heel goed uit te voeren. Eerder werd al aangegeven hoe kinderen afgeleid kunnen worden. Een woord als SCHIP, wordt door deze kinderen genoteerd al SGIP. Met hoeveel woorden zal dit gebeuren? En zijn zij dan onherstelbaar dyslectisch?
Met de Kernvisie methode leert het kind woordbeelden te maken en deze bewust in het lange termijn geheugen te plaatsen. Het zelfde geldt voor rijtjes leren en tafels uit het hoofd leren. Wij noemen dit “in het hoofd leren”, dus rijtjes stampen is er niet meer bij.

Automatiseren

In de huidige leermethodieken gaat men er vanuit dat men automatiseert door middel van herhaling. Laat dat nou bij rechtsgeoriënteerde kinderen niet of in mindere mate werken. Middagen stampen en uit het hoofd leren en dan de volgende dag het weer niet kunnen reproduceren. Hoe frustrerend kan het zijn. De Kernvisie methode gaat niet door op wat niet lukt, maar maakt gebruik van het talent van deze kinderen. Het leert deze kinderen om informatie actief in het lange termijngeheugen te plaatsen, waardoor zij het altijd op kunnen roepen. Dit is geen trucje, maar een leermethodiek die aansluit op de leerstijl van het kind.

Rekenen en tafels; dyscalculie

Rechtsgeoriënteerde kinderen kunnen binnen 10 minuten een tafel leren en beheersen. Dat is hun talent! Ook andere rekenvaardigheden zijn met de Kernvisie methode goed aan te leren. Het omdraaien van cijfers, bijvoorbeeld, is vaak een gevolg van niet systematisch noteren, ook dit is met de Kernvisie methode eenvoudig op te lossen. Dyscalculie is dus wel te bestrijden.

Spellingsregels – dysorthografie

Alle spellingsregels van de Nederlandse taal beslaan zo’n vier A-4tjes. Het is dus geen wonder dat heel veel kinderen hier moeite mee hebben. Vaak worden de diverse spellingsregels ook door elkaar gehaald. Men noemt dit ook wel dysorthografie.
De belangrijkste spellingsregels, die standaard veel fouten opleveren, komen aan de orde bij de Kernvisie methode. De regels worden gecomprimeerd tot een paar woorden, zodat zij eenvoudig door het kind opgenomen, begrepen en onthouden kunnen worden. In onze praktijk zien we dat na de behandeling hiervan nagenoeg geen fouten meer worden gemaakt met de spellingsregels.
De spellingsproblemen verdwijnen.